หลักการออกแบบสร้างบ้าน แน่นอนว่า การสร้างบ้านในแต่ละหลัง จำเป็นจะต้องมีการออกแบบบ้านก่อนสร้างอยู่แล้ว เพื่อให้ได้บ้านที่มีความเหมาะสมกับเจ้าของบ้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของงบประมาณ  และการคำนวณวัสดุในการก่อสร้าง ตลอดจนเพื่อให้ได้ รูปแบบของบ้านที่ชอบ และตรงตามรสนิยม การออกแบบบ้านนั้น สามารถทำได้โดยการออกแบบเอง สำหรับบ้านที่ไม่มีโครงสร้างซับซ้อนมากนัก แต่ถ้าเป็นบ้าน ที่มีความซับซ้อน อาจจะต้องมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ และสำหรับหลักในการออกแบบบ้านนั้น ต้องคำนึงถึงหลักต่อไปนี้ – หลักในการออกแบบบ้านให้เป็นสัดส่วน สำหรับการใช้งานของห้องนั้นๆ ซึ่งการออกแบบบ้านแบบนี้ จะช่วยให้มีการลดความขัดแย้งของการใช้งานพื้นที่ต่างๆ ลงได้เป็นอย่างดี