ปัญหาการฉาบปูน และการแก้ไข การฉาบ นั้นเป็นขั้นตอนการตกแต่งหลังงานก่อ เป็นขั้นตอนที่ต้องมีการใช้ศฝีมือและวัสดุที่ดีในการฉาบเป็นอย่างมาก ไม่เช่นนั้นก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นมาได้หลังการฉาบ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหดังต่อไปนี้ – ปัญหารอยหยาบ ของเม็ดทราย เป็นปัญหาที่ถือได้ว่า พบบ่อยมากๆ เพราะเกิดจากการที่ปูนฉาบ มักจะมีทรายเป็นส่วนผสมหลัก ทำให้เมื่อฉาบเสร็จ แลไม่ได้ทำ สกิม โค้ท (การตกแต่ง) ให้ดี จึงเกิดปัญหาเม็ดทรายโผล่ขึ้นมาในฉาบ แนวทางแก้ไข ควรใช้ปูนที่ผสมเสร็จแล้วใหม่ๆ