การเลือกไม้ สำหรับการใช้งาน การสร้างบ้านนั้น ไม่ว่าจะเป็นบ้านแบบไหน ก็จำเป็นจะต้องมีการใช้งานไม้เป็นวัสดุสำคัญ เพราะไม้เป็นวัสดุที่มีความคงทนและหาได้ง่าย มีน้ำหนักเบากว่าวัสดุประเภทโลหะ หรือคอนกรีต ดังนั้นไม้จึงถือว่าเป็นวัสดุ ที่มีความสำคัญในการสร้างบ้านหรืออาคารไม่แพ้วัสดุประเภทอื่นๆ เลยทีเดียว แต่ก็แน่นอนว่า ไม้นั้นมีหลายประเภท ให้เลือกใช้งาน ซึ่งจะต้องเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ โดยมีหลักในการพิจารณา ดังต่อไปนี้ ไม้เนื้ออ่อน เป็นไม้ประเภท ที่มีคุณสมบัติ เป็นเนื้อหยาบ แต่มีเนื้อที่อ่อน ไม่แน่นไม่แกร่งมาก ทำให้สามารถขึ้นรูป