การเลือกใช้งานอิฐ สร้างบ้านในปัจจุบัน แน่นอนว่า การสร้างบ้านในปัจจุบัน มักจะสร้างด้วยคอนกรีตเป็นส่วนใหญ่ เพราะคุณสมบัติของบ้านประเภทนี้ จะมีความทนทาน แข็งแรงกว่าบ้านที่สร้างจากไม้ บ้านที่เป็นคอนกรีตนั้น จะขาดวัสดุสำคัญ ที่ใช้ในการก่ออย่างอิฐไม่ได้เลย ซึ่งอิฐในปัจจุบัน มีให้เลือกใช้งาน ตามคุณสมบัติของบ้านและรูปแบบของบ้าน สำหรับการเลือกใช้งานอิฐแต่ละประเภทนั้น ควรดูจากคุณสมบัติของอิฐ ดังต่อไปนี้ – อิฐมอญ เป็นอิฐ ที่ได้รับความนิยมสูง ในการสร้างบ้าน หรืองานก่อผนังของอาคาร อิฐประเภทนี้ทำจากดินเหนียว นำมาปั้นขึ้นรูป