การเลือกกระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องมุงหลังคาถือเป็นส่วนที่สำคัญ ในการสร้างบ้านยุคใหม่ เพราะกระเบื้องมุงหลังคานั้นเป็นวัสดุที่หาซื้อได้ง่ายและมีหลากหลายราคาให้เลือก นอกจากนั้นยังเป็นวัสดุ ที่มีความทนทานต่อทั้งความชื้น แสงแดด ทั้งยังสามารถเป็นอุปกรณ์ ที่ตกแต่งให้บ้านดูสวยงามได้อีกด้วย ดังนั้นการสร้างบ้านปัจจุบัน จึงมักจะเลือกกระเบื้องมาใช้ มากกว่าวัสดุประเภทอื่นๆ สำหรับกระเบื้องมุงหลังคาในบ้านเรา มีหลายประเภท ดังต่อไปนี้ – กระเบื้องคอนกรีต หรือกระเบื้องแบบซีเมนต์ เป็นกระเบื้องที่ได้รับความนิยมสูง เพราะสามารถหาซื้อได้ง่าย มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน มีความแข็งแรงทนทาน ดังนั้นจึงมักจะพบเห็นกระเบื้องแบบนี้ได้อยู่เสมอ ปัจจุบันกระเบื้องแบบนี้มีหลายสี