แนะนำขั้นตอนการกู้เงินเสร้างบ้าน           การมีบ้านสักหลังเป็นของตนเองเป็นสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝัน แต่การเก็บเงินซื้อหรือปลูกบ้านไม่ใช่เรื่องที่คนวัยหนุ่มสาวจะสามารถทำได้ ดังนั้นทางออกที่หลายคนเลือกคือการกู้เงินมาเพื่อสานฝันการมีบ้านให้เป็นจริง วิธีการกู้เงินซื้อบ้าน           ขั้นตอนการกู้เงินซื้อบ้านนั้น มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก หากตัดสินใจได้แล้วว่าตนเองมีความสามารถในการผ่อนชำระรายเดือนได้ ก็พิจารณาเลือกธนาคารที่ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เมื่อได้ธนาคารแล้วต่อไปนี้คือขั้นตอนในการขอกู้เงิน ติดต่อฝ่ายสินเชื่อบ้านกับธนาคาร ที่ตนเลือกไว้ เพื่อปรึกษาพร้อมทั้งนำเอกสารที่ ธนาคารระบุให้จัดเตรียมเอกสารสำคัญไปยื่นพร้อมทำเรื่องกู้ จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ตามที่ธนาคารต้องการหรือระบุในเอกสารยื่น เรื่องขอกู้ สำรวจและประเมินราคา หลักทรัพย์ที่นำไปค้ำประกัน โดยธนาคารจะส่งเจ้าหน้าที่