แนะนำแบบบ้านก่อนสร้างบ้าน

home photo
แนะนำแบบบ้านก่อนสร้างบ้าน

          การเลือกแบบบ้านที่ดี นั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการสร้างบ้าน เพราะการปลูกบ้านตามแบบบ้านที่เหมาะสมจะช่วยให้บ้านของเรามีความแข็งแรง มั่นคง เหมาะสมกับลักษณะและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านมีแต่ความสุข

แบบบ้านอย่างไรเหมาะสมที่สุดสำหรับการสร้างบ้าน

          แบบบ้านนั้นมีหลายรูปแบบ แต่ไม่ว่าจะรูปแบบใด สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เป็นตัวกำหนดแบบบ้านที่เหมาะสม ได้แก่

  1. จำนวนและอายุของสมาชิกในครอบครัว

เพราะจำนวนสมาชิกในครอบครัวจะเป็นตัวกำหนดจำนวนห้องนอนและห้องน้ำ ส่วนอายุ

นั้นจะเป็นตัวกำหนดการสร้างห้องต่าง ๆ ในแต่ละชั้น

  1. รูปแบบการใช้ชีวิตของสมาชิกในครอบครัว

ปัจจัยนี้มีส่วนสำคัญในการกำหนดห้องต่าง ๆ เช่นห้องนั่งเล่น ห้องรับแขกหรือว่าห้องพระ

  1. สภาพแวดล้อมต่าง ๆ

อย่างเช่น สภาพของพื้นที่ สภาพอากาศ การขึ้นของพระอาทิตย์ ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการกำหนดขนาดและรูปแบบของตัวบ้านทั้งสิ้น

  1. แนวเขตแดนที่ดิน

แนวเขตแดนที่ดินจะเป็นตัวกำหนดว่าบ้านของเราจะมีขนาดกว้าง ยาวและลึกแค่ไหน

เมื่อพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้แล้ว จึงจะสามารถนำไปเขียนเป็นแบบแปลนบ้านที่เหมาะสมที่สุดกับครอบครัวของเราได้ ซึ่งการเขียนแบบบ้านนั้น จะมีบริษัทรับเขียนแบบบ้านโดยเฉพาะ ซึ่งนอกจากเราจะจ้างให้เขาเขียนแบบแปลนให้แล้ว เรายังสามารถปรึกษารูปแบบของตัวบ้านได้ เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วสถาปนิกที่เขียนแบบจะมีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบบ้านที่เหมาะสมเป็นอย่างดี เท่านี้ไม่ว่าจะสร้างบ้านกี่หลัง เราก็จะได้แบบบ้านที่ดีที่สุดสำหรับเราเสมอ…