หลักการออกแบบสร้างบ้าน

design photo

หลักการออกแบบสร้างบ้าน

แน่นอนว่า การสร้างบ้านในแต่ละหลัง จำเป็นจะต้องมีการออกแบบบ้านก่อนสร้างอยู่แล้ว เพื่อให้ได้บ้านที่มีความเหมาะสมกับเจ้าของบ้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านของงบประมาณ  และการคำนวณวัสดุในการก่อสร้าง ตลอดจนเพื่อให้ได้ รูปแบบของบ้านที่ชอบ และตรงตามรสนิยม การออกแบบบ้านนั้น สามารถทำได้โดยการออกแบบเอง สำหรับบ้านที่ไม่มีโครงสร้างซับซ้อนมากนัก แต่ถ้าเป็นบ้าน ที่มีความซับซ้อน อาจจะต้องมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ และสำหรับหลักในการออกแบบบ้านนั้น ต้องคำนึงถึงหลักต่อไปนี้

– หลักในการออกแบบบ้านให้เป็นสัดส่วน สำหรับการใช้งานของห้องนั้นๆ ซึ่งการออกแบบบ้านแบบนี้ จะช่วยให้มีการลดความขัดแย้งของการใช้งานพื้นที่ต่างๆ ลงได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น ยังช่วยในเรื่องของการใช้พลังงานที่พอเหมาะ การออกแบบบ้านให้เป็นสัดส่วน ผู้ออกแบบ ต้องมีการพิจารณาถึงสัดส่วนของบ้าน ที่จำเป็นต้องใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องทำงาน ห้องรับแขก เป็นต้น

– พิจารณา จากแสงของธรรมชาติ ที่เข้ามาภายในบ้าน ว่ามีความพอเหมาะมากน้อยเพียงใด เพราะแสงนั้น จะมีส่วนช่วยในการใช้งานของพื้นที่ในบ้านได้อย่างดี โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน ดังนั้นจึงไม่ควรออกแบบบ้านให้มีลักษณะที่มืด และแสงส่องไม่ถึง เพราะเป็นการเปลืองพลังงานอย่างมาก เป็นต้นว่าต้องติดไฟเพิ่ม เพราะไม่สามารถใช้งานห้องนั้นๆ ได้ในเวลาที่มีแสงน้อยเป็นต้น ตรงกันข้าม ในห้องที่มีความโปร่ง อาจจะช่วยลดการใช้พลังงานลงได้อีกด้วย

– ดูจากการระบายอากาศ โดยการระบายอากาศที่ดี ถือว่าเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ ของการสร้างบ้านเลยก็ว่าได้ เพราะการระบายอากาศที่ดีหมายถึงการอยู่ได้อย่างสบายในพื้นที่ของบ้าน และเป็นการลดการใช้พลังงานจำพวกพัดลม หรือเครื่องปรับอากาศ ลงได้อีกด้วย การออกแบบบ้านแบบนี้ มักจะเป็นการออกแบบให้มีอากาศที่ถ่ายเทสะดวก และลดความชื้นลงได้เป็นอย่างดี

– ด้วยเรื่องของ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ทุกวันนี้ ทำให้การออกแบบบ้าน ต้องมีการพิจารณา ถึงการออกแบบให้มีการใช้เครื่องปรับอากาศร่วมกับตัวอาคารด้วย โดยพิจารณาจากห้อง ที่มีการใช้งานด้านการพักผ่อน ไม่ว่าจะเป็นห้องนอน หรือห้องรับแขกที่จะมีการใช้งานเครื่องปรับอากาศ ดังนั้นจะต้องออกแบบให้เหมาะกับการใช้งาน มีมุมสำหรับติดตั้งเครื่อง และอาจจะมีการใช้ฉนวนกันความร้อนร่วมด้วย

– พิจารณา ออกแบบบ้านให้เหมาะกับการป้องกันเสียง เพราะในทุกวันนี้ บ้านส่วนใหญ่ มักจะต้องอยู่ในชุมชน ที่แน่นอนว่า ต้องมีการพบเจอกับเสียงที่ไม่พึงปราถนา ดังนั้น หากต้องการสร้างบ้านอาจจะต้องมีการปรับติดตั้ง วัสดุกันเสียงมาใช้งานในการสร้างบ้านด้วยก็ได้