ปัญหาการฉาบปูน และการแก้ไข

cement photo

ปัญหาการฉาบปูน และการแก้ไข

การฉาบ นั้นเป็นขั้นตอนการตกแต่งหลังงานก่อ เป็นขั้นตอนที่ต้องมีการใช้ศฝีมือและวัสดุที่ดีในการฉาบเป็นอย่างมาก ไม่เช่นนั้นก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นมาได้หลังการฉาบ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหดังต่อไปนี้

– ปัญหารอยหยาบ ของเม็ดทราย เป็นปัญหาที่ถือได้ว่า พบบ่อยมากๆ เพราะเกิดจากการที่ปูนฉาบ มักจะมีทรายเป็นส่วนผสมหลัก ทำให้เมื่อฉาบเสร็จ แลไม่ได้ทำ สกิม โค้ท (การตกแต่ง) ให้ดี จึงเกิดปัญหาเม็ดทรายโผล่ขึ้นมาในฉาบ แนวทางแก้ไข ควรใช้ปูนที่ผสมเสร็จแล้วใหม่ๆ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน ของวัสดุอื่นๆ ที่อาจทำให้ปัญหาเกิดขึ้น นอกจากนั้นแล้ว ระหว่างการฉาบ จะต้องมีการใช้งานอุปกรณ์ ที่มีความสะอาดไม่เช่นนั้นก็อาจเกิดปัญหาขึ้นได้เช่นกัน อีกประการหนึ่ง ควรมีการใช้ ปูนสกิมโค้ท หลังการฉาบ จะลดการเกิดปัญหาลงได้

– ปัญหาแตกลายงา เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้บ่อย ภายหลังการฉาบไปได้สักระยะ ลักษณะจะเป็นรอยแตกปรากฏขึ้นมาในเนื้องาน เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การผสมปูนผิดสัดส่วน การไม่ได้ทำ Drying Shrinkage (บ่มน้ำ) ระหว่างที่ปูนกำลังเริ่มจะแข็งตัว การเกิดปัญหาจากอากาศที่ร้อนหรือแห้งมาก เป็นต้น แนวทางการแก้ไข ก่อนการฉาบ ในขั้นตอนการผสมน้ำควรมีการกำหนดสัดส่วนที่พอเหมาะ ตามอัตราส่วน จากนั้น ต้องมีการ ทำ Drying Shrinkage (บ่มน้ำ) เป็นระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน หลังการฉาบ ก็จะลดการเกิดของปัญหานี้ลงได้ อีกประการหนึ่ง ควรมีการใช้งานปูนสำหรับสกิมโค้ท ตกแต่งหลังการฉาบ

– ปัญหารูฟองอากาศ ที่ปรากฏขึ้นในงานฉาบ เกิดจาก ฟองอากาศที่เกิดขึ้น ระหว่างขั้นตอนการเทคอนกรีตเข้าแบบ แนวทางการแก้ไข  ควรมีการหมั่นโป๊วอะคลีลิค เพื่อซ่อมแซมส่วนที่เป็นรูอันเกิดจากฟองอากาศ (ช่างบางท่านเลือก อะคลีลิค ซีลแลนท์ ในการโป๊ว) และหากต้องปรับความหนา ของผนังในช่วง 2 – 10 มิลลิเมตร อาจจะต้องเลือกใช้ปูนคอนกรีตสำหรับฉาบโดยเฉพาะแทน ซึ่งจะให้ผลที่สวยกว่า หรืออาจจะลองเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ สำหรับการสกิมโค้ทแทนก็ได้

– ปัญหาการแตกลอกล่อนของผนังฉาบ หลังการทาสี ปัญหานี้ก็พบเห็นได้บ่อยเช่นกัน ส่วนใหญ่ เกิดจากการที่รีบทาสี โดยผนังยังแห้งไม่สนิทดีหลังการฉาบ ทำให้มีความชื้นเกิดขึ้น แนวทางการแก้ไข แน่นอนว่าจะต้องเลือกกระเทาะส่วนที่ลอกล่อนออกมาก่อน ที่จะทำการฉาบใหม่ ควรมีการกฉาบตกแต่ง ด้วยปูนสกิมโค้ท และหลังการฉาบแล้ว ควรทำความสะอาดพื้นผิวหลังการฉาบ ให้สะอาดก่อนการทาสี ตลอดจนมีการทาน้ำยารองพื้นก่อนการทาสี และควรมีการเลือกสีที่มีคุณภาพมาใช้งานด้วย จะป้องกันปัญหาผนังลอกล่อนได้ดีเลยทีเดียว