การเลือกไม้ สำหรับการใช้งาน

Wood photo

การเลือกไม้ สำหรับการใช้งาน

การสร้างบ้านนั้น ไม่ว่าจะเป็นบ้านแบบไหน ก็จำเป็นจะต้องมีการใช้งานไม้เป็นวัสดุสำคัญ เพราะไม้เป็นวัสดุที่มีความคงทนและหาได้ง่าย มีน้ำหนักเบากว่าวัสดุประเภทโลหะ หรือคอนกรีต ดังนั้นไม้จึงถือว่าเป็นวัสดุ ที่มีความสำคัญในการสร้างบ้านหรืออาคารไม่แพ้วัสดุประเภทอื่นๆ เลยทีเดียว แต่ก็แน่นอนว่า ไม้นั้นมีหลายประเภท ให้เลือกใช้งาน ซึ่งจะต้องเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ โดยมีหลักในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

  1. ไม้เนื้ออ่อน เป็นไม้ประเภท ที่มีคุณสมบัติ เป็นเนื้อหยาบ แต่มีเนื้อที่อ่อน ไม่แน่นไม่แกร่งมาก ทำให้สามารถขึ้นรูป และดัดปลงใช้งานได้อย่างง่ายดาย ข้อดีคือมีความเบา และสามารถไสกบ เพื่อนำมาใช้งานได้ง่าย แต่ข้อเสียก็คือ ไม่มีความแข็งแรงทนทาน จึงไม่เหมาะกับงาน ที่เกี่ยวกับโครงสร้าง หรือส่วนรับน้ำหนัก ของตัวบ้านและอาคาร มันเหมาะกับการใช้ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องเรือนมากกว่า หรือทำเป็นส่วนของฝาบ้าน ฝาเรือน วงกบประตูหน้าต่าง เป็นต้น ตัวอย่างของไม้เนื้ออ่อน ได้แก่ ไม้สัก ไม้ฉำฉา (ก้ามปู) ไม้ยาง เป็นต้น ข้อดีอีกอย่างหนึ่ง ของไม้เนื้ออ่อนคือมีราคาถูก(ยกเว้นไม้สัก) และหาซื้อได้ง่าย
  2. ไม้เนื้อแข็ง เป็นไม้ที่มีคุณสมบัติ มีเนื้อแข็งปานกลาง ทำให้เหมาะกับการใช้งานด้านการก่อสร้าง เกี่ยวกับโครงสร้าง หรือการรับแรงที่ไม่มาก ไม้ประเภทนี้จะมีการตกแต่ง หรือไสใช้งานได้ยากกว่า ไม้เนื้ออ่อน ลักษณะของไม้ประเภทนี้จะมีเนื้อสีแดงเข้ม เหมาะกับการใช้งานเกี่ยวกับการทำขื่น คาน สะพาน เกวียน พื้นกระดาน ตลอดจนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ประเภทนี้จะมีความทนทานมากกว่าของที่ทำจากไม้เนื้ออ่อน อย่างไรก็ตาม ก็มักจะมีการใช้งานไม้เนื้อแข็ง กับงานประเภทใช้ทำเสา หรือหมอนรถไฟด้วยเช่นกัน เนื่องจากมีความทนทานพอสมควร ตัวอย่างไม้เนื้อแข็ง ที่นิยมใช้กัน เช่น ไม้รัง ไม้เต็ง ไม้แดง เป็นต้น
  3. ไม่เนื้อแกร่ง เป็นไม้ประเภท ที่มีคุณสมบัติดีกว่าไม้ 2 ประเภทที่กล่าวมาแล้ว โดยจะมีเนื้อที่แกร่ง ทำให้ไสและตกแต่งได้ยากมาก เพราะไม่จะมีความหนาแน่น ของเนื้อสูง ลักษณะของไม้ประเภทนี้ จะมีสีเข้ม เป็นมันเงา ไม้ประเภทนี้เหมาะกับงานก่อสร้าง ที่ต้องการความทนทานแข็งแรง เช่น เสา ไม้หมอนรางรถไฟ เป็นต้น นอกจากนั้น มันยังเหมาะกับงานประเภทสร้างเฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องเรือนอีกด้วย เพราะไม้เนื้อแกร่ง จะมีลวดลายสวยงาม เหมาะกับการสร้างเครื่องเรือนชนิดพิเศษ ทำให้เครื่องเรือนที่สร้างจากไม้เนื้อแกร่ง มักมีราคาสูง ตัวอย่างของไม้เนื้อแกร่ง เช่น ไม้มะค่า ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน ไม้มะเกลือ เป็นต้น