การเลือกผู้รับเหมาเลือกอย่างไรให้ได้คุณภาพ

technician photo

การเลือกผู้รับเหมาเลือกอย่างไรให้ได้คุณภาพ

แน่นอนว่า การสร้างบ้านในปัจจุบันนี้ ผู้รับเหมา ถือได้ว่ามีบทบาทอย่างมาก เพราะลูกค้าไม่สามารถที่จะสร้างบ้านเองได้ หรือไม่มีเวลามาควบคุมดูแล จึงต้องมีการจ้างผู้รับเหมาเข้ามาจัดการตรงจุดนี้ ซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบัน มีผู้รับเหมา ในการสร้างบ้านคอยให้บริการอย่างมากมาย ที่ผู้ใช้บริการจะต้องพิจารณาเลือกให้ดี โดยมีหลัก ในการเลือกดังต่อไปนี้

– พิจารณา จากใบประกอบอาชีพวิศวกรรม ว่ามีครบอย่างถูกต้องหรือไม่ ใบประกอบอาชีพดังกล่าว ถือว่าเป็นใบเบิกทางขั้นแรก ที่สามารถอ้างอิงในการให้บริการเกี่ยวกับการรับเหมา หรือก่อสร้างได้ เพราะผู้ที่มีใบประกอบอย่างถูกต้อง ถือได้ว่ามีความสามารถเหมาะสมกับงาน ทำให้งานออกมามีคุณภาพ เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม ใบประกอบอาชีพวิศวกรรม นั้นจะต้องพิจารณาร่วมกับ ประสบการณ์ ของผู้รับเหมาเจ้านั้นๆ ด้วย

– พิจารณาจากประวัติ การทำงาน ของผู้รับเหมาที่สนใจ เพื่อตรวจสอบดูให้แน่ชัดว่า ผู้รับเหมานั้นๆ ไม่มีประวัติการทำงานที่เสื่อมเสีย ไม่น่าเชื่อถือ เป็นต้นว่า โกง หรือทิ้งงานไปกลางคัน ตลอดจนปัญหาอื่นๆ ที่หากเกิดขึ้นแล้วผู้ใช้บริการ จะเสียเวลาหรือเสียทรัพย์อย่างมาก ดังนั้นก่อนการเลือกผู้รับเหมา จะต้องมีการศึกษาประวัติ จากสื่อต่างๆ ให้ดีซะก่อน

– เลือกจากความถนัด ของผู้รับเหมา ว่ามีความถนัดแบบไหน บางคนถนัดสร้างบ้าน และบางคนถนัดในการสร้างอาคาร ซึ่งทักษะและความถนัด ก็มีผลต่อคุณภาพของงานเหมือนกัน ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจเลือกผู้รับเหมา ควรมีการศึกษาประวัติของผู้รับเหมารายนั้นๆ มาให้ดีเสียก่อน ว่าเขาถนัดด้านไหนมากที่สุด

– เลือกจากผู้รับเหมาที่มีคิวไม่ยาว มากเกินไป เพราะเขาจะได้มีเวลา จัดการงานแต่ละงานได้อย่างเต็มที่ มีคุณภาพ ไม่ใช่ทำงานแบบสุกเอาเผากิน เพื่อเคลียร์คิวให้หมดๆ ไป ซึ่งจะส่งผลเสียต่อลูกค้าอย่างมาก นอกจากนั้น ก็อาจจะเจอปัญหาทิ้งงานได้จากผู้รับเหมาประเภทนี้

– พิจารณาเลือกจาก ผู้รับเหมา ที่มีความเอาใจใส่ ในงาน และมีปฏฺสัมพันธ์ ที่ดีต่อลูกค้า เพราะสายสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยให้งานออกมาดีเช่นกัน คือ ผู้รับเหมาะที่ดีควรมีการพูดคุย ปรึกษาหารือกับลูกค้าตลอด หากเลือกผู้รับเหมา ที่ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีนัก ก็อาจจะเจอปัญหาการก่อสร้างที่ผิดไปจากที่คุยกัน หรือไม่ตรงกับแบบ ที่ตกลงกันไว้ สิ่งที่จะตามมาก็คือ การต้องรื้องานแก้งาน และงบประมาณที่บานปลายนั่นเอง

– ขั้นตอนสุดท้าย ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้บริการ จากผู้รับเหมา ควรมีการพูดคุยเรื่องสัญญาว่าจ้างให้ดี อ่านสัญญาให้ละเอียด เพื่อพูดคุยถึงเงื่อนไขต่างๆ กันให้ชัดเจนก่อนการลงมือทำงานจริง ไม่เช่นนั้น อาจจะเจอปัญหาต่างๆ ที่อาจจะตามาได้ ไม่ว่าจะเป็นการผิดสัญญาจ้าง การทิ้งงาน การก่อสร้างที่ผิดเงื่อนไข เป็นต้น